Šta znači EJURIRATI?

» ejurirati • glagol Odreći se nečega pod zakletvom.