Šta znači EISANTEMA?

» eisantema • ženski rod (medicina) Osip na sluzokoži, najčešće kod osipnih zaraznih bolesti, obično pre no što ospa izbije na koži, unutarnji osip.