Šta znači EGOLATRIJA?

» egolatrija • ženski rod Samoljublje, obožavanje sebe, kult prema sebi (lat.-grč.)