Šta znači EGOIT?

» egoit • muški rod Sebičnost, svesebica, samoživost, samoljublje; fil. shvatanje koje se u prakitčno-etičkom pogledu, upravlja samo osećanjem svoga ja i ima koren u pranagonu sopstvenog samoodržanja; naivni egoizam, samoljublje koje opažamo kod životinja, primitivnih ljudi i dece; supr. altruizam.