Šta znači EGOIST?

» egoist • muški rod Sebičnjak, svesebica, svojko, samoživac; fil. pristalica egoizma.