Šta znači EGOCENTRIČAN?

» egocentričan • pridev Koji u svom mišljenju i delanju, svesno ili nesvesno, u središte svega stavlja svoje sopstveno ja i samo svoje koristi, koji sebe smatra središtem svega. (lat.)