Šta znači EGILJETA?

» egiljeta • ženski rod (vojska) Kaiš za zakopčavanje; vrpca sa okovanim krajevima; vrpca kao ukras na ramenu.