Šta znači EGALITARIZAM?

» egalitarizam • muški rod Socijalnopolitičko shvatanje koje teži za ostvarenjem potpune jednakosti među ljudima na temelju pravične, jednake raspodele dobara i društvenog uticaja među članovima zajednice, koje je doživelo neuspeh (uravnilovka);
Pokret francuskih komunista (oko 1848), sledbenika Babefa (v. babuvizam), koji su hteli da osnuju tzv. narodne radionice u kojima bi svi zaposleni bili jednaki u pravima, bez obzira na rezultate rada (doživeli neuspeh).