Šta znači EDITORI?

» editori Priređivači edicije.