Šta znači EDIP?

» Edip • muški rod (mitologija) Sin tebanskog kralja Laja i Jokaste, razrešio zagonetku Sfinge i time oslobodio Tebu od tog čudovišta, u neznanju ubio oca i oženio se rođenom materom, sa kojom je imao decu: Eteokla, Polinika, Ismenu i Antigonu. Kada im je proročište otkrilo ovaj greh, Jokasta se ubila, a Edip u očajanju sam sebe oslepio, i u pratnji odane kćeri Antigone, došao na atički breg Kolon i tu se upokojio; predmet mnogih umetničkih i pesničkih dela (tragedije od Sofokla, Eshila, Voltera, Korneja i dr.); Edipov kompleks, u psihoanalizi: duševnih poremećaj usled sukoba između spolnog nagona prema roditeljima suprotnog spola i etičke savesti.