Šta znači EDILI?

» edili Viši činovnici u starom Rimu.