Šta znači EDIL?

» edil • muški rod Viši činovnik u starom Rimu koji se starao o građevinama, hramovima, o redu i bezbednosti na trgovima i ulicama, narodnim veseljima; bilo ih je dve vrste: plebejskih, koji su se starali o javnim igrama (ludi romani) i kurilskih, tj. patricijskih; edilima se i dana u nekim gradovima nazivaju opštinski odbornici koji se staraju i vode nadzor nad građevinama. (lat.)