Šta znači EDIFAKT?

» EDIFAKT • skraćenica (finansije) Elektronska razmena podataka za administraciju, trgovinu i transport, čije su osnivanje pokrenule Ujedinjene nacije, sa zadatkom da utvrde međunarodni standard za jednoobraznu strukturu poslovnih podataka i dokumenata.