Šta znači EBRILJADA?

» ebriljada • ženski rod Trzanje uzdom ako konj neće da se okrene.