Šta znači EBOŠIRITI?

» eboširiti • fr. ebaucher izraditi u glavnim potezima, bez pojedinosti, skicirati; abocirati.