Šta znači EBONIT?

» ebonit • muški rod (mineral) Kaučuk crne boje koji je otvrdnuo vulkanizacijom, upotrebljava se za izradu raznog nakita, za izolaciju u elektrotehnici i radiotehnici, za izradu raznih predmeta (telefona, češljeva, dugmadi i dr.).
Vrsta veštačke abonovine; hem. vulkanit, jedinjenje ugljenika i vodonika koje se mašenjem i zagrevanjem sa sumporom, "vulkanizira" pa zatim "hornizira", hornizirani kaučuk, tvrda guma (ova tvrda i sjajna masa upotrebljava se npr. za razni nakit od džeta). Tvrda guma.