Šta znači EAM?

» EAM • skraćenica Narodni oslobodilački pokret (najjača grupacija grčkog pokreta otpora u drugom svetskom ratu).