Šta znači DŽEMBORI?

» džembori • muški rod Naziv za međunarodni slet skauta.