Šta znači DŽELEBDŽIJA?

» dželebdžija • muški rod Turski naziv za trgovca stokom.