Šta znači DURBIN?

» durbin • muški rod Dogled, teleskop, sprava kojom se mogu videti udaljeni predmeti (pers.)