Šta znači DURALUMINIJ?

» duraluminij • muški rod (hemija) Laka, čvrsta i postojana legura aluminijuma, bakra, magnezijuma, mangana i drugih metala (služi za izradu aviona, automobila, železničkih vagona i dr.).