Šta znači DURA LEKS, SED LEKS?

» dura leks, sed leks • lat. dura lex, sed lex surov zakon, ali je zakon; kaže se kad je neki zakonski propis suviše strog, ali mu se moramo pokoravati.