Šta znači DUPLIKATURA?

» duplikatura • ženski rod Udvajanje, udvostručavanje, udvojenje, udvostručenje; udvojenje, udvojenost, udvostručenje, udvostručenost; duplikacija.