Šta znači DUPLIKATOR?

» duplikator • muški rod Prepis nekog spisa u dva istovetna primerka.