Šta znači DUPLIKATIVAN?

» duplikativan • pridev Koji duplira.