Šta znači DUPLIKAT?

» duplikat • muški rod Prepis originala, prepis ili fotokopiranje nekog dokumenata tj. drugi primerak nečega, koji ima istu pravnu vrednost kao original. (lat.)

» duplikat • muški rod (računari) Kopija poruke koja je elektronskom poštom poslata još nekome osim glavnom primaocu. Skraćenica je CeCe.