Šta znači DUPLIKACIJA?

» duplikacija • ženski rod Udvajanje, udvostručavanje, udvojenje, udvostručenje; udvojenje, udvojenost, udvostručenje, udvostručenost; duplikatura.