Šta znači DUPLIKABILAN?

» duplikabilan • pridev Može se duplicirati.