Šta znači DUPLIKA?

» duplika • ženski rod (pravo (nauka)) Pravo optuženika da odgovori na repliku tužilaca ili njihovih branilaca; pismeni odgovor optuženog na repliku. (lat.)