Šta znači DUPLICIRATI?

» duplicirati • glagol Udvojiti, udvostručiti; previti na dvoje; prav. pisati ili dati drugi odgovor (odgovor na odgovor); ad duplikandum, u cilju odgovora na repliku tužioca, ili radi davanja poslednje reči optuženoga pre izricanja presude.