Šta znači DUPLEKS?

» dupleks • muški rod Zgrada sa dva stana, kuća za dve porodice, stan u dva nivoa.

» dupleks • muški rod (telekomunikacije) Telekonumikacioni izraz koji opisuje način slanja signala i način na koji se slova pojavljuju na ekranu kada komunicirate preko modema.
Dva telefonska priključka na istoj liniji.
Radio ili TV emisija koja ide uživo iz dva centra istovremeno.