Šta znači DUPIN?

» dupin • muški rod (životinja) Delfin.