Šta znači DUNDAR?

» dundar • tur. dumdar, mađ. dandar zaštitnica (u vojsci); komandant zaštitnice; rezerva.