Šta znači DUNALMA?

» dunalma • tur. donanma turski narodni praznik koji se slavio sedam dana i sedam noći (posle velike pobede, kad bi se rodio princ, sultanov prvi ulazak u grad, itd.).