Šta znači DUČE?

» duče • muški rod Vođa; ovu titulu imao je Benito Musolini, vođa italijanskih fašista od 1924-194kada je svrgnut s vlasti, a zatim pogubljen (ital.)