Šta znači DUĆANDŽIJA?

» dućandžija • muški rod Trgovac, vlasnik dućana (tur.)