Šta znači DUĆAN?

» dućan • muški rod Trgovačka radnja za prodaju robe na malo (tur.)