Šta znači DUBRAVA?

» dubrava • ženski rod Šumica, šuma od dubova, hrastov gaj.