Šta znači DUBLER?

» dubler • muški rod Dvojnik; lice koje zamenjuje glavnog glumca u pozorišnom komadu i na filmu, naročito u opasnim scenama (vratolomni skok i sl.) (fr.)