Šta znači DUBLE?

» duble • muški rod u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od jedne ivice i udari u drugu;
zlatni ili srebrni predmeti koji se sastoje od dva metala i kod kojih je samo spoljna prevlaka zlatna ili srebrna, dok glavnu masu sačinjava metal znatno manje vrednosti, metalna stvar pozlaćena ili posrebrena;
isti broj poena, bodovi pri kockanju.