Šta znači DUBITATIVAN?

» dubitativan • pridev Sumnjiv, podozriv, sklon sumnjanju, koji sumnja; koji pokazuje (ili izražava) sumnju.