Šta znači DUBIOZA?

» dubioza • ženski rod Nešto što je sumnjivo, neizvesno; naročito: sumnjivo potraživanje, neizvesna i nesigurna naplata nekog duga. (lat.)