Šta znači DUALITET?

» dualitet • muški rod Dvojstvo, dvojina; log. zakon logičkog raščlanjivanja misaone sadržine na dva dela (subjekat - predikat).