Šta znači DUALISTIČKI?

» dualistički • pridev Koji se osniva na dualizmu.