Šta znači DUALIST(A)?

» dualist(a) • lat. dualis pristalica duali zma; pristalica deljenja upravne vlasti na dva samostalna dela.