Šta znači DUAL?

» dual • muški rod (lingvistika) Dvojina, osobina nekih jezika (npr. sanskrtskog, grčkog, gotskog, sprskog), koji imaju, pored jednine i množine, još jedan broj za gramatičko menjanje imenica i glagola, a koji označava dvosjtvo stvari ili radnju udvoje.