Šta znači DOVIJALAC?

» Dovijalac • nar. Dovijalac je reč koja označava osobu koja je sposobna da u svakom trenutku reši odredjenu situaciju pomagavši se sopstvenom inteligencijom. Bukvalno bi označavalo čoveka koji se za nesto dovio(dosetio), nešto što je u tom momentu bilo prikladno problemu koji je trebalo rešiti.