Šta znači DOSEZATI?

» Dosezati dostići (često se koristi za polako dostizanje nečega)