Šta znači DOKUMENTACIJA?

» dokumentacija • ženski rod Korišćenje dokaza.
Zbirka dokumenata iz neke oblasti;
Pismeni dokumenti kao materijalni dokaz radi podupiranja neke tvrdnje (lat.)