Šta znači DOHODAK?

» Dohodak • ekonomija zarada, plata, profit.